Пасхальне послання Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА
Предстоятель УПЦ 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир

 Бiографiя
 Пастирське слово
 Проповіді
 Питання-Вiдповiдь
 Інтерв'ю

Церква 
 Новини
 Історія
 Священний Синод
 Єпископат
 Єпархії
 Монастирі
 Навчальні заклади
 Офіційні видання

Київська єпархія 
 Храми Києва

Наші святині 
 Ікони
 Святі

Фотогалерея 
 Предстоятель
 Події


    Пасхальне послання Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА

Христос Воскрес!

Охоплені єдиним пориванням наших душ і сердець, ми урочисто свідчимо цими словами про велику таємницю Божественної Любові —про Воскресіння Христове. Ця найбільша в історії нашого спасіння подія сприймається нами як Божественний дар. Своїм Воскресінням Христос Спаситель зруйнував врата пекла і дав нам обітницю вічного життя та нашого воскресіння.

З моменту Воскресіння смерть перестала бути для людини жорстокою неминучістю, а стала переходом до нової, духовної форми буття. Ми шукаємо на землі наше щастя, по-різному уявляємо його і не завжди знаходимо, а Божественне Одкровення ясно вчить нас, що справжнє щастя для людини — це життя з Богом і в Бозі. "Бо, якщо ми з’єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з’єднані і подобою воскресіння", — вчить святий апостол Павел (Рим. 6, 5).

Наше перебування з Богом і наше воскресіння з Ним є основою нашого блаженства тут, на землі, і там, у вічності: "Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що й жити будемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає: смерть уже не має над Ним влади" (Рим. 6,8-9). І кожен, хто бажає прийняти цей найбільший дар Божественної Любові, повинен очистити свою душу і своє серце від будь-якої скверни і гріха.

Це стане можливим тільки тоді, коли істина Воскресіння Христового стане основою нашої віри й сенсом нашого життя. Тоді й ми досягнемо повноти радості про Воскреслого Христа, як свідчить святий апостол Іоанн Богослов: "І зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас" (Ік. 16,22).

У цю великодню ніч кожен із нас відчуває цю радість душею й серцем, зміцнює себе надією з’єднатися у вічності з Господом і завжди перебувати з Ним. Істина Воскресіння наповнює сенсом наше земне життя. Земні радощі є тільки відблиском тих благ, які Бог приготував для люблячих Його.

Земне життя Спасителя було сповнене труднощів, нерозуміння, страж¬дань і завершилося хресною смертю. Проте Він виявився сильнішим за ці випробування, Він показав силу Своєї Божественної природи, Він воскрес. Кожен християнин у своєму житті йде тим самим шляхом. І, що б не зустрічалося йому на цьому життєвому шляху, він перемагає все вірою у Воскресіння.

Розмірковуючи над таємницею Воскресіння, ми дякуємо Господу за все, що Він посилав і посилає нашій Святій Церкві і нашому благочестивому українському народу.
Багато було і радощів, і скорботи, багато випробувань ще попереду, але ми віримо, що Воскреслий Господь з нами. Він йде нам назустріч і простягає Свою Божественну руку допомоги у всіх обставинах. Через випробування і спокуси ми досягаємо свого воскресіння.

Цей рік для нашої Церкви і нашого народу є багато в чому знаменним. Насамперед хотілося б відзначити 60-річчя історичного Львівського церковного Собору 1946 р., на якому духовенством і віруючими західноукраїнських єпархій було ухвалено рішення засудити діяння Брестського собору 1596 р. і повернутися в лоно Православної Церкви. І хоч як по-різному сьогодні історики не оцінювали б значення й обставини, за яких відбувався Львівський Собор, але він, безумовно, став важливою подією в релігійному житті Західної України. Він докорінно змінив долю православної Галичини.

Сотні тисяч українців отримали можливість повернутися до своєї, колись насильно відібраної у них прабатьківської православної віри і назавжди залишитися вірними їй.
Брестський собор 1596 р. відбувся під тиском польської королівської влади і спричинив багатовікове розділення нашої нації, яке неподолане й донині. Ця обставина є причиною нашого болю і переживань.

У ці пасхальні дні виповнюється 20-та річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія забрала безліч життів а її наслідки тяжіють над нашим народом й дотепер.

Українська Православна Церква у співпраці з різними доброчинними організаціями активно надає духовну й матеріальну допомогу потерпілим від Чорнобильської аварії. Я закликаю вас, дорогі мої, до молитви за тих, хто пішов з життя і хто сьогодні страждає від наслідків цієї катастрофи.

Цей рік оголошено «Роком захисту духовного світу дитини». Наша Церква підтримала цю ініціативу, і я закликаю всіх приєднатися до реалізації церковних і світських заходів з цієї нагоди і посилити молитву за наших дітей.

Воскреслий Христос Спаситель нехай управить все на благо, благословить нашу країну, наш народ і Свою Святу Церкву миром, спокоєм і добробутом.

Возлюблені у Христі архіпастирі, пастирі, чесне чернецтво, браття і сестри! Сердечно вітаю вас зі спасительним Святом Свят — Пасхою Христовою! Бажаю вам бути стійкими у святій православній вірі, мужніми, братолюбними, молитися і трудитися на благо Святої Церкви і нашої української землі, прославляти Господа за Його великі милості до нас і вірити у наше з Ним Воскресіння.

Воістину Воскрес Христос!

Володимир
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви

Пасха Христова
2006 р.
м. КиївХристос Воскресе!

Охваченные единым порывом наших душ и сердец, мы торжественно свидетельствуем этими словами о великой тайне Божественной Любви - о Воскресении Христовом. Это величайшее в истории домостроительства нашего спасения событие воспринимается нами как Божественный дар. Своим Воскресением Христос Спаситель сокрушил врата ада и дал нам обетование вечной жизни и нашего воскресения. С момента Воскресения смерть перестала быть для человека жестокой неизбежностью, а стала переходом к новой, духовной форме бытия. Мы ищем на земле наше счастье, по-разному представляем его и не всегда находим, а Божественное Откровение ясно учит нас, что настоящее счастье для человека - это жизнь с Богом и в Боге. "Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения", - учит святой апостол Павел (Рим. 6, 5).

Наше пребывание с Богом и наше воскресение с Ним являются основанием нашего блаженства здесь, на земле, и там, в вечности: "Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти" (Рим. 6,8-9). И каждый, кто желает принять этот величайший дар Божественной Любви, должен очистить свою душу и свое сердце от всякой скверны и греха.

Это будет возможным только тогда, когда истина Воскресения Христова станет основанием нашей веры и содержанием нашей жизни. Тогда и мы достигнем полноты радости о Воскресшем Христе, и, как свидетельствует святой апостол Иоанн Богослов: "И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас" (Ин. 16, 22).

В эту пасхальную ночь каждый из нас чувствует эту радость душой и сердцем, укрепляет себя надеждой соединиться в вечности с Господом и всегда пребывать с Ним. Истина Воскресения наполняет смыслом нашу земную жизнь. Земные радости являются только отблеском тех благ, которые Бог уготовал для любящих Его.
Земная жизнь Спасителя была исполнена трудностей, непонимания, страданий и завершилась крестной смертью. Однако Он оказался сильнее этих испытаний, Он показал силу Своего Божественного достоинства, Он воскрес. Каждый христианин в своей жизни идет таким же путем. И, что бы ни встречалось ему на этом жизненном пути, он побеждает все верой в Воскресение.

Размышляя над тайной Воскресения, мы благодарим Господа за все, что Он посылал и посылает нашей Святой Церкви и нашему благочестивому украинскому народу.
Много испытано и радостей, и скорбей, многое еще предстоит испытать, но мы верим, что Воскресший Господь с нами. Он идет к нам навстречу и простирает Свою Божественную руку помощи во всяких обстояниях. Через испытания и искушения мы достигаем своего воскресения.

Продолжающийся год является во многом для нашей Церкви и нашего народа знаменательным. Прежде всего хотелось бы отметить 60-летие исторического Львовского Церковного Собора 1946 г., на котором духовенством и верующими западно-украинских епархий было принято решение осудить деяния Брестского собора 1596 г. и вернуться в лоно Православной Церкви. Как бы разносторонне сегодня историки ни оценивали значение и обстоятельства, в которых проходил Львовский Собор, он, безусловно, явился важным событием в религиозной и этнической жизни Западной Украины. Он в корне изменил судьбу православной Галичины.

Сотни тысяч украинцев получили возможность вернуться к своей, некогда насильно отнятой у них, праотеческой православной вере и навсегда остаться верными ей.
Брестский собор 1596 г. состоялся под давлением польской королевской власти и стал причиной многовекового разделения нашей нации, которое не преодолено и доныне. Это обстоятельство является причиной нашей боли и наших переживаний.
В эти пасхальные дни исполняется 20-я годовщина аварии на Чернобыль¬ской атомной электростанции. Эта трагедия унесла множество жизней и последствия этой техногенной катастрофы довлеют над нашим народом до сих пор.

Украинская Православная Церковь в соработничестве с различными благотворительными организациями активно оказывает духовную и матери¬альную помощь пострадавшим от Чернобыльской аварии. Я призываю вас, дорогие мои, к молитве о тех, кто ушел из этой жизни и кто сегодня страдает от последствий этой катастрофы.

Продолжающийся год объявлен «Годом защиты духовного мира ребенка». Наша Церковь поддержала эту инициативу, и я призываю всех активно включиться в реализацию церковных и светских мероприятий по этому поводу и усилить молитву о наших детях.

Воскресший Христос Спаситель пусть управит все во благое, благословит нашу страну, наш народ и Свою Святую Церковь миром, спокойствием и благополучием.
Возлюбленные во Христе архипастыри, пастыри, честное монашество, братия и сестры! Сердечно поздравляю вас со спасительным Праздником Праздников - Пасхой Христовой! Желаю вам быть стойкими в святой православной вере, мужественными, братолюбивыми, молиться и трудиться во благо Святой Церкви и нашей украинской земли, прославлять Господа за Его великие милости к нам и верить в наше с Ним Воскресение.

Воистину Воскресе Христос!

Владимир
Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви

Пасха Христова
2006 г.
г. Киев

 Промова Блаженнішого Митрополита Володимира на урочистій Академії у Національному палаці «Україна» з нагоди його 70-літнього ювілею
 Слово Блаженнішого Митрополита Володимира на вручення жезла преосвященному Арсенію, єпископу Святогірському
 Слово Блаженнішого Митрополита Володимира на вручення жезла преосвященному Луці, єпископу Васильківському
 Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР. Різдвяне послання

 
Киевская Русь
© Українська Православна Церква
Технічна підтримка Global Ukraine